การเดิมพันกับการพนันแข่งรถ

120503c8n90640

เพียงเพราะต้องการเอาชนะและทำให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนที่เด็ดขาด ดังนั้นการแข่งขันก็ยังคงมีเหมือนเดิม ทำให้อีกฝ่ายที่สภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะลงแข่งรถ คิดกังวลเรื่องความปลอดภัยทำให้ไม่มีสมาธิในการขับรถ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น รถเสียหลักพลิกคล้ำหลายตลบและเกิดการระเบิดขึ้นทันที คนขับดินทุรนทุรายอยู่ทามกลางไฟร้อยแปดสิบองศา

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นการพนันอะไร ต้องคำนึงไว้เสมอว่าทุกการพนันมีความเสี่ยง ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวัง คิดถึงผลได้ผลเสีย อย่าปล่อยให้ผีพนันเข้าสิงจนต้องสูญเสียทุกอย่าง