คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2020

การเพราะกัดสร้างรายได้งามต้นทุนต่ำ

นายนพดล จิติเฟ่ง อายุ 54 ปี เกษตกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังคงเปิดให้คนที่สนใจในอาชีพนี้เข้ามาเพื่อศึกษาและเอาความกลับไปเพื่อประกอบอาชีพได้อีกด้วย

ที่เพาะปลาที่นายนพดล ใช้ประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัด ชลบุรี โดยเจ้าตัวได้นำเอาที่ใช้ตั้งตนในการทำธุรกิจนี้มาให้ดูชมกันได้แก่ พันธุ์โค่ย ,ดีโม่ และ กาแลคซี่ เป็น 3 สายพันธุ์ ที่ใช้นำมาพัฒนาเป็นของตัวเองและสร้างสายพันธุ์ขึ้นใหม่ จนเป็นสายของตัวเองมีความสวยงามเพิ่มขึ้นและรูปทรงที่ดีขึ้น จนไม่เหลือเค้าโครงของปลากัดพิ้นบ้านไทยแบบเดิม เป็นที่มาของการทำธุรกิจนี้ที่สร้างรายได้เป็ยกอบเป็นกำสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขสบาย

หลังจากเริ่มเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงามมาได้ 2 ปีกว่าๆ โดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าในช่วงปี 2019-2020 กำลังมาแรงมากๆ โดยเฉาะสายที่ตัวเองเพาะเลี้ยงอยู่มีสีสันตั้งแต่ 5 สีขึ้นไปและยังวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ได้ 12 สีในตัวเดียวหรือมากกว่านั้น ซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวสามารถเพาะได้ถึง 10 สีในตัวเดียวแล้วและกำลังพัฒนาต่อไปเลื่อยๆโดยการเพาะเลี้ยงปลากัดและพัฒนาให้สายงามอาจจะดูเหมือนอยากแต่ถ้าหากมีความตั้งใจก็ไม่ใช่เรื่องอยากเลย

นาย นพดล ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรัยนและนักศึกษา ที่ยังไม่มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้หรือมีฐานะอยากจนเข้ามาศึกษาหาความรู้กับตน คนเองพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหาตลาดในการขายปลาต่างๆยินดีสอนให้ฟรีเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากจะมีรายได้ด้วย และบางรายตนเองก็ให้ปลากัดไปเลี้ยงเพื่อหารายได้กันฟรีเลย (ปลากัดที่ใช้มาเป็นพ่อแม่พันธุ์มีราคาเริ่มต้นที่ 300-1000 บาทเท่านั้นเอง)